BEASISWA HAFIZ AL-QUR'AN 30 JUZ

Program Beasiswa Hafiz 30 Juz adalah program apresiasi yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Kotabumi kepada peserta didik lulusan tahun pelajaran 2020/2021 dan 2019/2020 yang memiliki kemampuan menghafal Al-Qur'an semasa menjadi peserta didik atau setelah lulus dari  SMA/MA/SMK/Sederajat yang berkeinginan melanjutkan pendidikan lebih tinggi jenjang strata satu (S1)

untuk persyaratan secara lengkap, dapat mengakses Maklumat dibawah ini

Maklumat Beasiswa Hafiz

20 April 2021, 09:50:27

Kami siap membantu anda

Apabila kamu memiliki kendala atau pertanyaan. Silakan hubungi kami atau dapat juga membaca user guide (petunjuk) pendaftaran terlebih dahulu

Butuh Bantuan? Hubungi Kami!